Negovanje osobe koja pati od demencije (Alzheimerove, Parkinsonove bolesti ili drugih vrsta dementnih oboljenja) može biti veoma bolno i stresno, a obolela osoba neretko može osećati ljutnju zbog gubitka nezavisnosti. Briga o dementnoj osobi je često poverena nekoj specijalizovanoj ustanovi.
Problemi koje nesvesno može da izazove dementna osoba mogu se izbeći ukoliko je ustanova opremljena „Elpas Wandering Patient Door Kit“ što u prevodu znači „Komplet za sprečavanje dementnog pacijenta da napusti objekat“

Komplet je dizajniran tako da smanji troškove i poveća sigurnost nadzora nad rizičim pacijentima, bez većeg ograničavanja njihove nezavisnosti u kretanju. Rešenje zaštite omogućava potpunu slobodu kretanja medicinskog osoblja, posetilaca, drugih pacijenata ili članova porodica, dok sprečava rizičnog bolesnika od napuštanja praćenog područija bez odgovarajuće pratnje ili nadzora.

Osnovni komplet namenjen je za stacionare, domove, psihijatriske, zdravstvene i korektivne ustanove, kojima pruža povećanu sigurnost uz manje napora i troškova.

Kod prijema ili po postavljanju dijagnoze, rizičnom pacijentu se izdaje i namešta nenametljiva narukvica sa elektronskim uređajem, slična ručnom časovniku. Ona omogućava diskretno praćenje u realnom vremenu svakog pojedinca koji je nosi.
Ukoliko pacijent pokuša da napusti određeni prostor bez ovlašćenog pratioca, automatski se blokira izlaz, upozorava osoblje i pamti kompletan događaj.

Osnovne karakteristike:

  • 24/7/365 praćenje pacjenata u realnom vremenu
  • Komponente su izvedene prema zdravstvenim standardima
  • Broj narukvica za pacijente i ID kartica za osoblje prema potrebi
  • Različite i fleksibilne opcije praćenja
  • Razne opcije upozorenja na vanredni događaj, svetlost, zvuk, mob.tel, SMS i dr.
  • Komplet je proširiv sa raznim elementima kao što su: narukvica sa SOS tasterom, ID kartica sa predajnikom, Man-Down predajnik sa SOS tasterom, privezak za praćenje prenosivih bolničkih uređaja, predajnik za merenje temperature i dr.
  • CE, FCC i IC sertifikati

Osnovni komplet Elpas za jedna vrata se jednostavno montira na postojeću situaciju u objektu. Jednostavan je za rukovanje i ne zahteva računarsku podršku. Lako je proširiv da bi se osigurala i druga vrata i/ili pokrili drugi prostori, npr. dnevni boravak, sprat, ceo objekat, više objekata u krugu ustanove i sl.


Top