GPP Compact parking sistem služi za prikupljanje naknade za parkiranje i memorisanje ulazaka i izlazaka iz garaža, parkirališta i parking zona sa velikom frekvencijom saobraćaja.
GPP Compact najviše odgovara parking zonama koje imaju od 50 do 400 parking mesta.
Investiranje u GPP Compact je isplativo, jer smanjuje odliv finansija kada se radi o naplati parkiranja.
Ovaj parking sistem se odlikuje lakoćom upravljanja, pouzdanošću i isplativošću.

Karakteristike GPP Compact parking sistema:

  • vreme otvaranja/zatvaranja barijere je 1 sekunda
  • terminal sa mikroprocesorskom kontrolom
  • mogućnost konfigurisanja tarifa za sve vrste kartica
  • opšte statistike, povratne informacije itd
  • kompaktni paket GPP aplikacija
  • upotrebljeni antikorozivni materijali ili specijalni materijali za površinski sloj
  • jednostavan moderan dizajn

Tipovi i karakteristike parking kartica:

  • kartice za jednokratnu upotrebu – omogućuju klijentu da udje i izadje sa parkinga, nakon plaćanja. Kada klijent jedanput napusti parkiralište, kartica postaje nevažeća i ne može se ponovo upotrebiti. Kartice za jednokratnu upotrebu figurišu u satnim ili dnevnim tarifama.
  • kartice za višekratnu upotrebu / kongresne kartice – omogućuje klijentu da ulazi na parking i izlazi više puta (koriste se samo za ulazno-izlazni ciklus)

Glavni delovi opreme:
1.    Računarski server, GPD kasa
Sklop: Računar sa kasom, touch-screen monitor, štampač za račune, ekran za klijenta, fijoka za novac.
Računarski server i kasa funkcionišu tako da kontrolna jedinica sistema parkiranja dozvoljava konfigurisanje usluge i podešavanje podataka o korisnicima, kao i daljinsko upravljanje pojedinačnim komponentama. Takodje je moguće podesiti funkcije kase, uključujući i saldo, statistike prodaje i blokiranje ili odblokiranje pojedinih parking kartica.

2.    Ulazni terminal
Sklop: GPT ulazni terminal za izdavanje parking karata sa ekranom za klijenta, čitač beskontaktnih kartica, kontrolna jedinica, ugradno grejanje;
2 ulazne petlje, GPB FC rampa, ruka rampe od 3 metra
Glavna funkcija ulaznog terminala je izdavanje parking karata sa bar-kodovima (bar-kod npr. govori sistemu vreme dolaska vozila i omogućava otvaranje ulazne rampe). Rampa se može otvoriti i sa karticom za višekratnu upotrebu njenim postavljanjem u domet dohvata čitača beskontaktnih kartica.
Rampa se spušta automatski čim dobije signal od ulazne petlje koja se nalazi ispod površine puta. GPB rampa je brza (otvara se ili zatvara za 1 sekundu) i izdržljiva kada su u pitanju zahtevne operacije.

3a. Izlazni terminal (kasa izvan tačke izlaska)
Sklop: GPT izlazni terminalsa bar-kod čitačem, ekran za klijenta, beskontaktni čitač kartica, kontrolna jedinica, ugradno grejanje;
2 ulazne petlje, GPB FC rampa, ruka rampe od 3 metra
Karta mora biti plaćena ili na GPD ručnoj kasi ili na GPM automatskoj stanici za naplatu pre napuštanja parkinga. Mesto plaćanja može biti postavljeno bilo gde na parkingu.
Nakon provere karte, terminal otvara rampu. Kada vozilo prodje, rampa se automatski spušta.

3b. Izlazna jedinica (sa osobljem koje opslužuje kasu na lokaciji izlaza)
Sklop: kontrolna jedinica, ekran za klijenta, beskontaktni čitač kartica na konzoli
2 ulazne petlje, GPB FC rampa, ruka rampe od 3 metra
Izlazni terminal sa osobljem koje opslužuje kasu na izlaznoj rampi je najjeftinija konfiguracija naših parking sistema. Izlazni terminal je zamenjen kontrolnom jedinicom. Klijent se dovozi do kase na mestu izlaska, daje kartu radniku i nakon plaćanja rampa se otvara. I u ovom slučaju se rampa spušta automatski. Čitač beskontaktnih kartica je postavljen na konzoli na mestu plaćanja u dometu dohvata vozača.

Opciona nadogradnja:
GP3M ili GPM automatska naplatna stanica
Kao dodatak ručno upravljanoj kasi, u GPP Compact parking sistem može da figurira i jedna ili više automatskih naplatnih stanica.
GP3M B –prihvata i papirne novčanica i kovanice, dok GPM C prihvata samo kovanice. I jedna i druga vrsta automatskih naplatnih stanica mogu da vraćaju kusur samo u kovanicama.

Primer plaćanja: Čitač naplatne stanice skenira parking kartu klijenta, sistem proračunava cenu i prikazuje je na ekranu. U slučaju da je klijent ubacio tačan ili veći iznos novca, sistem evidentira kartu kao plaćenu i vraća kusur ako je potrebno. Ako je zahtevano, sistem štampa račun. Sa plaćenom karticom klijent može da napusti parkiralište u odredjeno vreme.


Top