GPP Variant parking sistem služi za prikupljanje naknade za parkiranje. On predstavlja nadogradjenu varijantu svog prethodnika GPP Compact. Kao što se iz imena ova dva sistema vidi, Compact predstavlja kompaktni, integrisani, jednostavniji sistem koji koristi karte sa bar-kodovima i beskontaktne kartice, dok Variant može da se prilagodi potrebama klijenta.
Variant sistem može da opslužuje i parkinge malog kapaciteta i prometa, a i one sa prometom i do 10.000 vozila na dan.

Osnovne komponente sistema:
GPD – računarski server
GP3T – ulazno/izlazna jedinica
GP3B – automatska rampa
GP3M – automatska naplatna stanica

GPD – računarski server je glavna kontrolna komponenta celog sistema i centralno skladište podataka. Može da se koristi osrednji personalni računar koji je opremljen specijalnim komponentama koje se koriste na serverima velikih parkinga sa gustim saobraćajem.

GP3T – ulazno/izlazni terminal
Ulazni terminal se koristi za izdavanje parking karata za jednokratnu upotrebu i, ako je potrebno, za čitanje beskontaktnih kartica za višekratnu upotrebu i njihovu kontrolu.
Izlazni terminal se koristi za kontrolu izlazaka sa svim vrstama parking karata i kartica.

GP3B FC – automatska rampa kontrolisana frekventnim konvertorom koji sadrži u sebi brzinski modul. Brzina rampe kod GPP Variant sistema je podesiva i može da bude 1-5 sekundi. Na specijalan zahtev može da se ugradi i rampa sa brzinom dizanja od 0,8 sekundi.

GP3M – automatska naplatna stanica sa neuporedivo većim mogućnostima u odnosu na GPM. Pored toga što je plaćanje moguće kovanicama i papirnim novcem, a povraćaj kusura ograničen na kovanice, kao kod GPM modela, kod GP3M modela moguć je izbor držača novčanica, veći držači za kovanice, a postoji i mogućnost plaćanja platnim karticama.

GPP Variant sistem može da ima i dodatnu opremu kao što je na primer terminal za popust, kamera za prepoznavanje registarskih tablica, prikaz stanara, naavigacioni sistem za parkiranje, veza sa sistemom gradske saobraćajne kontrole itd.

GPP Variant koristi karte sa bar-kodom i beskontaktne kartice
Tipovi i karakteristike parking kartica:

  • kartice za jednokratnu upotrebu – omogućuju klijentu da jedanput udje i izadje sa parkinga. Vreme parkiranja nije ograničeno.
  • kongresne kartice – omogućuje klijentu da ulazi na parking i izlazi više puta, dok god je kartica važeća
  • kartice za višekratnu upotrebu – omogućuje klijentu da ulazi na parking i izlazi više puta, dok god je kartica važeća; izdaju se na ime klijenta
  • parking ček – kartica sa unapred plaćenim kreditom, važeća dok se ne istroši uplaćeni kredit.

Top