Kod izgradnje velikih sistema, česta je potreba da se veliki objekti obezbeđuju višestrukom zaštitom. To se postiže kombinovanjem više različitih sistema zaštite, što predstavlja određeni problem za istovremeno praćenje i nadgledanje.

Razvojem računarske tehnologije i digitalizaciom sistema zaštite, počela je da se vrši integracija više sistema tehničke zaštite u jedan centralni uređaj, tako da se oni dopunjuju i čine jedan kompleksni, medjusobno spregnuti sistem.

Nase društvo je jedno od pionira primene ovakvih sistema u našoj zemlji i ima višegodisnje iskustvo u njihovoj eksploataciji.

Optimizacija potrebnog broja pripadnika službe obezbeđenja, kao i pravovremeni priliv informacija i brza reakcija na osnovu nje, su osnovni zahtevi svakog sistema tehničke zaštite. Integrisani sistem tehničke zaštite je odgovor na ove zahteve.

Integrisani sistem tehničke zaštite omogućava centralizovan nadzor svih događaja u sistemu jednog ili više dislociranih objekata, sa jedne lokacije - centralne nadzorne stanice. Na ovaj način se postiže:

  • optimizacija broja potrebnih ljudi
  • brz priliv informacija
  • mogućnost prikupljanje podataka sa sistema koji ne pripadaju sistemima tehničke zaštite (stanje sistema automatike, stanje klima komora i sl).

Na primer, česta je potreba izvršiti integraciju sistema protivprovalne dojave i video nadzora. U većim poslovnim, sportskim, bankarskim i drugim objektima posebne namene, a u novije vreme i velikim hotelsko kongresnim kompleksima, javila se potreba za integraciom protivprovalnih sistema za unutrašnju i spoljnu zaštitu, sistema video nadzora, protivpožarnih dojavnih sistema i sistema kontrole pristupa.

Na osnovu našeg iskustva i oslanjajući se delom i na iskustva stranih partnera, sa kojima ostvarujemo svakodnevne poslovne kontakte, spremni smo da prihvatimo i izradimo i ovakve kompleksne sisteme zaštite, a takođe i da pružimo potpunu stručnu podršku potencijalnom korisniku naših usluga.

Za sva detaljnija obaveštenja i pomoć u sagledavanju potreba za ovom vrstom zaštite javite nam se svakog radnog dana od 08,00-16,00.


Top