Cilj Društva Salmont d.o.o. je pre svega pronalaženje kompletnih poslovnih rešenja koja će našim klijentima omogućiti povećanje produktivnosti i efikasnosti obavljanja poslovnih procesa, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova poslovanja.

U saradnji sa najvećim svetskim proizvođačima opreme, kao i stečenim znanjem i dosadašnjem iskustvom, projektujemo i dizajniramo objedinjena poslovna rešenja iz područja bankarske i sigurnosne tehnologije poslovanja, kao i tehnologije poslovanja javnih službi. To znači da se kao prvi korak analiziraju poslovni procesi, definiše se poslovni koncept, nakon čega se primenjuju poslovna rešenja kojima se postiže optimizacija poslovnih procesa, pa se za klijente kreiraju dodatne vrednosti.

Oprema koju Salmont d.o.o. implementira u svoje sisteme tehničke zaštite i bankarska oprema koju nudi, je vrhunskog kavaliteta, profesionalna i po važećim svetskim standardima za ove oblasti (UL, ULC, LPC, BSIA, CAA, DQAB, EQNet, CE, SI ISO 9000, 9001, 9002 ).

U okviru Salmont d.o.o. 1994. godine, a uz podršku Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda, osnovana je laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost i optiku, sa imenom EMOLab i predstavlja idealnog partnera u projektima sistema visokih tehnologija. Laboratorija svojim okruženjem i kadrovskim potencijalom predstavlja optimalno rešenje obzirom da je objedinila mogućnosti naučnih instituta, naučno-nastavnih institucija, organizacija za standardizaciju i privatno preduzetništvo.

Imperativ dobrog poslovanja svakog preduzeća je smanjenje troškova. Sama primena savremene tehnologije omogućava uštedu u svim segmentima poslovanja, a znati kako, suština je uspeha. Mogućnost automatizacije procesa rada, tačnost, sigurnost, brzina, trajnost i cena, elementi su kojima se rukovode Salmont-ovi stručnjaci pri projektovanju i donošenju odluka. Raznolikost i specifičnost svake delatnosti zahteva različit pristup i izbor odgovarajuće opreme. Svest da je znanje jedna od glavnih karakteristika i garancija kvaliteta izvršenih radnih obaveza, navodi da Salmont d.o.o. investira u svoje zaposlene osposobljavanjem u inostranstvu kod svojih poslovnih partnera, nadograđujući njihovo postojeće znanje i prateći nova tehnološka dostignuća u svim delovim tehničke zaštite i bankarske opreme.

 


Top