Protivprovalne barijere koriste se za perimetarsku zaštitu. Primenjuju se za obezbeđivanje poslovnih objekata, parkinga, kuća, skladišta, proizvodnih objekata, vodoprivrednih, elektrodistributivnih, vojnih objekata, kazneno-popravnih ustanova, kao i pojedinih kritičnih delova objekata i njihove okoline kao što su velike staklene površine, dugački hodnici, ograde i slično.

Različitim konfiguracijama uređaja moguće je ostvariti različite domete detekcije prema potrebama konkretne situacije.

Vrste barijera koje se koriste prilikom spoljašnje zaštite su:

  • mikrotalasne barijere
  • infracrvene barijere
  • vibracioni detektori za žičane ograde
  • linijski senzori za ukopavanje


Newton infracrvene barijere - su aktivne infracrvene barijere za spoljašnju upotrebu dometa 50m, 100m ili 200m. Ove barijere su veoma atraktivnog dizajna, ali i visoke pouzdanosti, jer su bazirane na detekciji pomoću više infracrvenih zraka. Implementirana je posebna tehnologija za eliminaciju lažnih alarma, a svaka barijera opremljena je grejačem i termostatom što omogućava pouzdan rad i na veoma niskim temperaturama.

Ermo, Ermusa, Medusa, Minermo mikrotalasne barijere - su različite vrste mikrotalasnih barijera dometa od 15m pa do 200m. Ove barijere se odlikuju pouzdanošću, modernim dizajnom koji se uklapa u svaki eksterijer ili enterijer i jednostavnom instalacijom. Sistem Ermo može se koristiti za zaštitu dugačkih spoljašnjih perimetara i to 50, 80, 120 ili 200m. Sistem Ermusa takođe se najčešće koristi za zaštitu spoljašnjeg perimetra sa planarnom tehnologijom i dometa je od 40 do 70m. Medusa je sistem koji može zaštiti do 50m prostora sa asimetričnom zonom pokrivanja i specijalnog je dizajna kako bi se što bolje i neprimetnije uklopio u okolinu. Minermo ima domet od samo 15m, ali zato poseduje odlične karakteristike detekcije i najmanji je detektor ove vrste u svetu sa dimenzijama od samo 12,5 X 7,5 X 5cm.

Vibracioni detektori za žičane ograde
Sistem je dizajniran da detektuje pokušaj upada preko perimetrijske ograde. Senzori vibracija pričvršćeni za žicu ograde detektuju vibracije ograde nastale usled njenog pomeranja. Ove vibracije proizvode električne signale koji se dalje analiziraju u kontrolnoj jedinici.
Senzori ne reaguju na male vibracije nastale usled vetra duž ograde, ali reaguju na bilo koju vibraciju koja je nastala od osobe koja želi da upadne na posed.
• Prilagodljiva obrada signala
• Prikaz statusa svake zone
• Hijerarhijski menadžment
• Memorisanje i štampanje svih signala
• Hermetički zatvoren senzor je vodootporan i lak za instalaciju


Top