Vezu sa korisnicima naših usluga ne prekidamo nakon što je određeni projekat završen, već kroz redovno održavanje i servisiranje naši inženjeri i tehničari su na usluzi i dostupni svakog radnog dana od 8:00 do 16:00.

Kontinuiranim upućivanjem naših zaposlenih iz tehničkog sektora na stručna osposobljavanja u inostranstvo kod naših poslovnih partnera, nastojimo unaprediti postojeća znanja i pratiti nova tehnološka dostignuća u delu održavanja opreme koja se nudi našim potencijalnim partnerima i klijentima.

Kvar koji imate sa Vašom opremom možete prijaviti na:

  • Tel: + 381 (0)11 2280 890, 2280 891
  • Fax: + 381 (0)11 2280 890, 2280 891
  • E-mail: office@salmont.co.rs, salmont@open.telekom.rs

Molimo Vas da prilikom prijave kvara obavezno navedete podatke o vrsti uređaja, modelu i serijskom broju, opis kvara, kao i kontakt podatke (firma, osoba za kontakt, adresa, broj telefona/telefaxa, e-mail adresa).

 


Top