Salmont d.o.o. je privredno društvo za proizvodnju i inženjering bankarske opreme i sistema zaštite, osnovano davne 1991. godine. Više od 20 godina uspešno radimo na proizvodnji, projektovanju, implementaciji i održavanju elektronskih i optoelektronskih elemenata i sistema, svih vidova zaštite, video nadzora prostora, video kontrole tehnoloških procesa, kontrole pristupa i sistema za praćenje prisustva i upravljanje ljudskim resursima. Tokom svog rada okupili smo brojne vrhunske stručnjake, prvenstveno kao svoje zaposlene, a isto tako i u svojstvu saradnika, garantujući stručnost i profesionalnost ovog društva, odnosno dajući potpunu sigurnost korisnicima, što je dokazano na velikom broju urađenih projekata i izvršenih instalacija (državne službe, banke, fabrike, velika, srednja i mala preduzeća, prodajni objekti, rezindencije, kuće i stanovi). Može se reći da je Salmont d.o.o. jedno od najkompetentnijih društava u ovim oblastima u Srbiji. Sa svojim poslovnim partnerima Eurokod-om iz Hrvatske i Mars Commerce-om iz Slovenije, Salmont d.o.o. radi i van njenih granica.

Salmont d.o.o. već 20 godina u svom radu koristi visoko - kvalitetnu i pouzdanu opremu za sisteme tehničke zaštite, sklapajući poslovnu saradnju sa svetski broj jedan proizvođačima, kao što su: MEGAL - SENSTAR GmbH, Nemačka, za sisteme spoljašnje zaštite, VISONIC Ltd., Izrael, za sistem security mreža SpiderAlert, JVC Proffecional i General Electric, za sisteme video nadzora, Dedicated Micro, za CCTV nadzor, Honeywell, za sisteme dojave, Mars Commerce d.o.o. , Slovenija, za sisteme GSM komunikacija i upravljanja, Jantar d.o.o. , Slovenija, za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena, MAXTO - REVOTEC, Poljska, za specijalne sisteme zatvorskih interfona, Starport, Engleska, za sisteme detekciju mobilnih telefona, AEROCOM GmbH & Co, za sisteme pneumatskog cevnog transporta novca i materijala.

U poslednjih 7 godina, ostvarivarili smo saradnje sa svetskim proizvođačima i distributerima bankarske opreme, kao što su DeLaRue Cash Systems, Engleska, za sisteme za brojanje i sortiranje novčanica i kovanica, SCANCOIN, Švedska, i UNIXCAM, SAD, za brojače novčanica i kovanica, DoCash, Rusija, za detektore falsifikata, Protokon, Mađarska, za šalterske kase sa odloženim otvaranjem, Villiger, Švajcarska, za sisteme transporta novca.

Takođe, sklopljene su saradnje sa vodećim kompanijama za opremanje javni službi, kao što su QMatic, Švedska, za sisteme za administriranje redova, TECNOSERVICE SRL, Italija, za sigurnosne vrećice, Automaten Technik Baumann GmbH, Nemačka, za mašine za žigosanje pisama, samostojeće naplatne stanice, terminale za hitnu medicinsku pomoć, Muller Apparatebau GmbH, Nemačka, i Buhrs ITM GmbH, Nemačka, za sisteme za kovertiranje, GREEN Center, Češka, za parking sisteme.

Salmont d.o.o. se može pohvaliti kao njihov vodeći distributer za Srbiju i šire, čime je upotpunjena ponuda kompletne opreme za opremanje i obezbeđivanje banaka i sličnih preduzeća (menjačnice, kazina, marketi, pošta ...).

Mogućnost automatizacije procesa rada, tačnost, sigurnost, brzina, trajnost i cena, elementi su kojima se rukovode naši stručnjaci pri projektovanju i donošenju odluka, imajući u vidu da raznolikost i specifičnost svake delatnosti zahteva različit pristup i izbor odgovarajuće opreme. Svest da je znanje jedna od glavnih karakteristika i garancija kvaliteta izvršenih radnih obaveza, navodi da Salmont d.o.o investira u svoje zaposlene osposobljavanjem u inostranstvu kod svojih poslovnih partnera, nadograđujući njihovo postojeće znanje i prateći nova tehnološka dostignuća u svim delovim tehničke zaštite i bankarske opreme.

Kada vam je potrebno da smanjite izdatake, povećate produktivnost i unapredite efikasnost danas, dok predviđate kako da ispunite zahteve sutrašnjice, a da se pri tome osećate sigurno, Salmont d.o.o. je partner kome se veruje više od 20 godina.


Top